خوش به حال من . . .
که از دنیا و آدمهایش
چشم هایت برایِ من است.
تمامِ وجودت سهمِ من است.
خوش به حال من ،
که تنها محالِ زیبایِ زندگی ام هستی
که فقط کنارِ من ممکن میشوی♥️
2021/11/07 - 21:10
پیوست عکس:
IMG_20211026_193320_833.jpg
IMG_20211026_193320_833.jpg · 640x640px, 76KB
دیدگاه
Farid

اره حقه در کناره ممکن میشوم بدون هرگز {-41-}

1400/08/16 - 22:02 ·
Farid

راسی عشقم کسیمزاحمت نشده ک خصوصی جدیدا پیجت نیومدم؟

1400/08/16 - 22:03 ·
mehrrsa

ن عزیزم

1400/08/17 - 00:19 ·
Farid

خداروشکد خانم گلم

1400/08/17 - 14:08 ·

باز نشر توسط