آنجایی‌که باد نمی‌وزد
آدم‌ها دو دسته می‌شوند:

آن‌هایی که بادبادکشان را جمع می‌کنند
و آن‌هایی که می‌دوند
تا بادبادكشان بالا بماند.


2021/11/08 - 14:04
دیدگاه
sun

من ولی میزارم بادبادکم و باد ببرهااا

1400/08/29 - 20:02 ·
mohsen3335

پ تو دسته سومی . {-27-}

1400/08/29 - 20:16 ·
sun

به اطلاعاتت اضافه شدااا

1400/08/29 - 20:17 ·