اهای دختری که قرار بود من امسال کنکور قبول بشم بعد تو راهرو دانشگاه بخورم بهت جزوه هات بریزه عاشقم بشی......
من کنکورمو خراب کردم منتظر من نباش
الانم دارم پیش اوس ممد بنایی میکنم
2021/11/09 - 01:55
دیدگاه
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/18 - 07:45 ·
Amiiir

روزی چقد بهت میده ...زیر 200 بهت نده که گولت زده

1400/08/18 - 10:30 ·
Reza14

{-a151-} ابجی

1400/08/18 - 11:07 ·
Reza14

دویست میده با نهار امیر {-a151-}

1400/08/18 - 11:08 ·