این همه دوستت دارم را
براى کدامین روز مبادا کنار گذاشته ایم؟!
باور کن مردگان بوى گل را استشمام نمی‌کنند!
از صدایتان برای فریاد مهربانی
از گوش هایتان برای غمخواری
از دستانتان برای نیکوکاری
از ذهنتان برای راستی و درستی،
و از قلبتان برای عشق استفاده کنید
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
شايد آن خنده كه آنروز دريغش كرديم
آخرين فرصت خنديدن ماست
"دوستت دارم" رو از هم دریغ نکنیم
2021/11/09 - 08:03