امید به زندگی فقط تو گیلان، از بس آب و هواش مساعده جاروی خشک شده هم از نو جوونه زده
2021/11/09 - 08:25
پیوست عکس:
photo_2021-11-09_08-26-44.jpg
photo_2021-11-09_08-26-44.jpg · 1200x791px, 174KB
دیدگاه
ber99keh

{-11-}

1400/08/18 - 08:45 ·
ber99keh

از زیرش سبز شده زده به جارو

1400/08/18 - 08:46 ·
off

ها یه ایطو چیایی تو خودش سی خودش دارعه.خخخخخ

1400/08/18 - 08:47 ·
ber99keh

بله دیگه

1400/08/18 - 08:52 ·
off

خب تو هم بلاخره فقط ایطو چیایی که مو میگوم چی هست.خخخخخخ

1400/08/18 - 08:54 ·
ber99keh

ایطو چیا یه چیز درونیه و دیدنی نیست {-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/18 - 08:58 ·
off

{-18-}شوخی نکن ابو ریحان بیرونی درون هم می بینه.خخخخخ{-33-}

1400/08/18 - 08:59 ·
ber99keh

ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را{-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/18 - 09:01 ·
off

{-18-}شاعر کی بودی سلطان
این که می نگری از درون و لذت می بری
الماسی هست که از بیرون دیده نمی شود جز اذیت چیزی نمی بری {-33-}

1400/08/18 - 09:04 ·
ber99keh

شاعر ننه م {-18-}
نه بابا {-11-}

1400/08/18 - 09:06 ·
off

{-18-}وجدانن اگر مایلی بفهمی منظور
نگاهی بی انداز به درون حتی به زور {-33-}

1400/08/18 - 09:08 ·
ber99keh

ما همیشه درون را می نگریم{-11-}

1400/08/18 - 09:10 ·
off

شوخی نکن درون نگر کی بودی تو سلطان.خخخخخخ

1400/08/18 - 09:12 ·
ber99keh

درون نگر عمه م {-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/18 - 09:13 ·
off

احسنت احسنت سلطان بنده خدا عمه ها .خخخخخخ

1400/08/18 - 09:20 ·
ber99keh

{-18-}

1400/08/18 - 09:22 ·
off

خدایا خودت می دونی اون دنیا هر کسی یقه منو نگیره عمه هام منو سر پل صراط بازخواست می کنند.خخخخخخ{-33-}

1400/08/18 - 09:23 ·
ber99keh

{-a129-}{-a123-}عمه ت اینجوری اونجا منتظرته

1400/08/18 - 09:24 ·
off

نه با گرز آتشین اونجا وایساده تو نمی تونستی مثل بچه آدم زندگی کنی فحش هاش نصیب من نشود.خخخخخخ

1400/08/18 - 09:25 ·
ber99keh

نه.خواستی همسایه من نشی{-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/18 - 09:33 ·
off

فعلا شما با عمه من کاری نداشتی ولی مو که چیزی به عمه ت نگفتم خودت گفتی .خخخخخخخ{-33-}

1400/08/18 - 09:36 ·
ber99keh

عمه ی بدبخت من و تو {-11-}

1400/08/18 - 09:43 ·
off

فدای سرت عیبی نیست بزرگی می شوند یادشون می رود اینم تلافی وقتی بچه بودیم گریه می کردیم می گفتن بزرگی می شوند یادشون می رود.خخخخخخ{-33-}

1400/08/18 - 09:48 ·
ber99keh

بله دقیقا.ولی تو اون دنیا دیگه {-11-}

1400/08/18 - 09:52 ·
off

{-18-}عخی عخی عخی خو حالا نمی شد یادوم نی اندازی تو روحت صلوات مرحمت بفرماید {-33-}.خخخخخ{-33-}

1400/08/18 - 09:54 ·
ber99keh

برای شادی روح رفتگان صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد

1400/08/18 - 10:00 ·
off

اللهم صل علی محمد و آل محمد

1400/08/18 - 10:04 ·