‏اولا همشون به یه شاخه گل راضی بودن ؛
تا اینکه شما آیفون بخر ها سر و کلتون پیدا شد.
لعنت به اپل ، لعنت به تهاجم فرهنگی .
2021/11/09 - 08:50