‏تو کوچه موتوریه اومد دختره رو اذیت کنه
سریع دویدم رفتم کمک فرار کرد پسره
یکم آب دادم دختره خورد حالش که جا اومد گفت : شما پسرا همتون آشغالین، و رفت
2021/11/09 - 09:52
دیدگاه
sarzaminman101

{-33-}عجبا

1400/08/18 - 09:56 ·
off

دستش درد نکنه با خاک یکسانمون کرد .خخخخخخخ

1400/08/18 - 09:59 ·
sarzaminman101

غلط کرده

1400/08/18 - 09:59 ·
off

حالا هر کاری کرده ما رو شست پهن کرد بعد این همه کمک .خخخخخخ

1400/08/18 - 10:06 ·
sarzaminman101

من اگه بودم کمکش نمیکردم

1400/08/18 - 10:10 ·
off

دیگه برا کمک نکردن خیلی دور شده بود .خخخخخ{-33-}

1400/08/18 - 10:11 ·
sarzaminman101

اره این دفعه اگه کمک کنی کتک را خوردی{-33-}

1400/08/18 - 10:15 ·
off

نه این دفعه می روم کمک پسره تا اینا اینجوری قضاوت کردن دیگه دردمون نکنه.خخخخخخ

1400/08/18 - 10:31 ·
sarzaminman101

احسنت

1400/08/18 - 10:32 ·
off

میگم حالا چطوری اذیتش کنیم من بلد نیستم.خخخخخخخ

1400/08/18 - 10:34 ·
sarzaminman101

باهم میریم

1400/08/18 - 10:41 ·
off

عخی نکنه موتوری اره.خخخخخ{-33-}

1400/08/18 - 14:35 ·
sarzaminman101

اره

1400/08/18 - 15:26 ·
off

عخی عخی ولک دستت طلا ببخشید کاش گذاشتم بودم اره.خخخخخ{-33-}

1400/08/19 - 08:35 ·
sarzaminman101

{-35-}

1400/08/19 - 10:12 ·