خدا بیامرز شاعر راست میگفت :

ده مرو !
ده مرد را احمق کند...

وقتی بعد از مدتی زندگی در روستا
بیایی تهران به این نتیجه میرسی


2021/11/09 - 11:46
دیدگاه
_hedieh_

اوم

1400/08/18 - 12:22 ·
mohsen3335

{-2-}

1400/08/18 - 12:31 ·
roya15

شاعر غلط کرده

1400/08/18 - 13:12 ·
-extraordinary-

شدید باهات موافقم{-15-}
کلا فرهنگا فرق داره توشهروروستا

1400/08/18 - 15:42 ·
mohsen3335

ممنون رها {-35-}

1400/08/18 - 20:54 ·
mohsen3335

مرسی نگین {-35-}

1400/08/18 - 21:12 ·
_hedieh_

•_• پس گل من کو

1400/08/18 - 21:15 ·
mohsen3335

تیپو ببین از صدتا گل بیشتر میارزه {-2-}

1400/08/18 - 21:17 ·
_hedieh_

{-15-}بلکه خودت بگیییی

1400/08/18 - 21:18 ·
mohsen3335

{-7-}

1400/08/18 - 21:20 ·
_hedieh_

{-18-}

1400/08/18 - 21:27 ·