“دوستت دارم” غوغا میکند

به شرطی که از بین لب های “تو”

آمده باشد نشسته باشد روی دل “من” . . .
2021/11/09 - 18:14
دیدگاه
Babak3

لایک

1400/08/18 - 18:23 ·
-shamim

{-35-}

1400/08/18 - 18:27 ·