و فقط یک بار زندگی خواهی کرد،

پس برایِ خودت زندگی کن

مهم نیست که دیگران چه فکری می کنند …
2021/11/09 - 18:54
دیدگاه
Babak3

باشه

1400/08/18 - 18:59 ·
-shamim

{-15-}{-15-}

1400/08/18 - 18:59 ·
Babak3

ولی باعشق در تضاده

1400/08/18 - 19:00 ·
Babak3

چی شد

1400/08/18 - 19:00 ·
-shamim

هیچی..عشق کلا با دنیا تضاد داره

1400/08/18 - 19:05 ·
Babak3

چون کسی ک عاشق شه دیگه چیزی براخودت نمیخای

1400/08/18 - 19:05 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/08/18 - 19:06 ·
Babak3

ممنون

1400/08/18 - 19:07 ·
-shamim

خواهش..

1400/08/18 - 19:11 ·