عکس سوپ خفاشو نشون مامانم دادم میگم این غذا مریضی آورده

میگه شبیه دلمه های عمته اونم اسهال میاورد

2021/11/10 - 14:02