به سلامتی اون کسی که به ما قولاشو داد ولی رفت به یکی دیگه دولا شد......هــ آه ــه
2021/11/11 - 02:28