یه تو زندگی که
اگه به برسونیش میتونی باشی
تو از پس خیلی بر میای...!

2021/11/11 - 18:39 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
IMG_20211111_182839_758.jpg
IMG_20211111_182839_758.jpg · 720x722px, 90KB