تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشت. من چیزهای ساده را دوست دارم؛ کتاب‌ها را ... تنهایی را ... یا بودن با کسی که تو را می‌فهمد!

‌کا
2021/11/11 - 18:53 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-11_18-53-25.jpg
photo_2021-11-11_18-53-25.jpg · 785x981px, 93KB