به خاطر بسپار تا همیشه بدانی زیباترین منش آدمی مهر و محبت اوست پس محبت کنید چه به دوست، چه به دشمن که دوست را بزرگ می‌کند و دشمن را دوست ...

2021/11/11 - 18:55 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-11_18-33-21.jpg
photo_2021-11-11_18-33-21.jpg · 1016x1280px, 71KB