2021/11/11 - 19:37
پیوست عکس:
5fad197d99a4037c77f807e3617d44ac.jpg
5fad197d99a4037c77f807e3617d44ac.jpg · 498x752px, 77KB
دیدگاه
Babak3

{-59-}

1400/08/20 - 19:47 ·
Toot

آفرین چشا تو درویش کن{-19-}

1400/08/20 - 19:48 ·
Babak3

تو نذار ببندم ک میخورم زمین

1400/08/20 - 19:50 ·
Toot

بجاش می ری بهشت فک کن{-17-}

1400/08/20 - 19:52 ·
Babak3

چ بهشتی ادم بیفته زمین میره بهشت؟

1400/08/20 - 19:53 ·
Toot

اره دیگه به نامحرم نگاه نکردی
می ری تو جوب شانس بیاری
ضربه مغزی و بهشت

1400/08/20 - 19:55 ·
Babak3

عجب

1400/08/20 - 19:56 ·
Toot

دوس نداری

1400/08/20 - 19:58 ·
Babak3

بهشت رو ک همه دوست دارن

1400/08/20 - 20:04 ·
Toot

ولی من جهنم دوس دارم جدابتره

1400/08/20 - 20:07 ·
Babak3

عجب مگه میشه چ جذابیتی داره مثلا

1400/08/20 - 20:08 ·