تو را تنها و خاص در تمام زندگی‌ام دوست خواهم داشت. تو دارای تمام آنچه هستی که دلپذیر من است‌. این تنها، گنجی است از عشق. بدان! نفس می‌کشم هوایی را که تو نفس می‌کشی. هرگز جز اندیشه‌ات نمی‌توانم داشت. تو برای من پایان هر چیزی...
2021/11/11 - 19:52 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-11_19-39-18.jpg
photo_2021-11-11_19-39-18.jpg · 1013x1013px, 101KB