‏می‌دونین تعهد چیه؟ یعنی پای تصمیمی که وقتی حالتون خوب بوده گرفتین، وقتایی‌ام که حالتون خوب نیست، بمونین! یعنی کلاً تنهاش نذاری.
2021/11/11 - 19:54 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-11_19-55-22.jpg
photo_2021-11-11_19-55-22.jpg · 1024x1280px, 112KB