هر پرهیز کاری گذشته‌ای دارد و هر گناهکاری آینده‌ای؛ پس قضاوت نکن!

2021/11/11 - 20:02 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-11_19-54-08.jpg
photo_2021-11-11_19-54-08.jpg · 1032x1280px, 87KB
دیدگاه
datam

ممنونم

1400/08/21 - 17:09 ·
nooor

عالی مث همیشه داتام

1400/08/26 - 19:14 ·
datam

ممنونم سپیده جان لطف داری

1400/08/26 - 23:07 ·