.

2021/11/11 - 22:13
پیوست عکس:
۱۶۳۶۶۴۸۵۳۴۷۴۰.jpg
۱۶۳۶۶۴۸۵۳۴۷۴۰.jpg · 1072x1080px, 76KB
دیدگاه
yasi

{-37-}

1400/08/20 - 22:22 ·
roya15

فدات{-23-}

1400/08/20 - 22:24 ·
masood

لایکــی رهـــا {-35-}

1400/08/20 - 22:26 ·
yasi

{-49-}عزیزمی {-23-}

1400/08/20 - 22:27 ·
roya15

لایک ب وجودت مسعود خان {-35-}

1400/08/21 - 01:05 ·
masood

یاسی اول اسم بنویس {-54-}{-7-}

1400/08/20 - 22:29 ·
yasi

مسعود {-18-}

1400/08/20 - 22:30 ·
roya15

{-1-}اشتباه تایپی بود {-11-}

1400/08/21 - 01:06 ·
yasi

فدا سرت {-49-}

1400/08/21 - 01:14 ·
roya15

{-41-}م{-23-}
یاسی لینگ دوستفا رو نداری ؟

1400/08/21 - 01:17 ·
yasi

نه عزیزم من دوستفا اصن نرفتم {-23-} شاید مسعود داشته باشه بپرس

1400/08/21 - 01:21 ·
roya15

بزار بیاد ببینم چی میگه

1400/08/21 - 01:22 ·
yasi

حتما گوشی بدست خواب رفته{-18-} نه به اونکه بوس و بغلی واست فرستادم صداش در اومد اسم بنویس نه حالا پیداش نی

1400/08/21 - 01:25 ·
roya15

اها گفتم شاید خنده تون بخاطر اشتباه تایپی منه{-7-}

1400/08/21 - 01:27 ·
yasi

نه عزیزم شاکیه چرا اسم‌نمینویسی {-11-}

1400/08/21 - 01:32 ·
masood

doustfa.com رها
ولی فک کنم سایتش مشکل داره ، نمیشه وارد شد

1400/08/21 - 01:34 ·
masood

آخه یاسی دومین باره کامنت شکلک بدون اسم میزاره اونم درست بعد از کامنت من
منم مجبورم اشتباه برداشت کنم {-11-}

1400/08/21 - 01:39 ·
yasi

خو من یه خرده تنبلم خلاصه مینویسم {-7-} حواسم نیس کامنت گذاشتی یهو تصادف میشه{-54-}

1400/08/21 - 01:42 ·
masood

مام ک چقده بدمون میاد {-7-}

1400/08/21 - 01:47 ·
yasi

میدونم کاملا مشخصه{-18-}

1400/08/21 - 01:48 ·
roya15

{-18-}مسعود خدایی این لینگ ک دادی ؟؟؟{-1-}

1400/08/21 - 08:13 ·
roya15

[لینک ضمیمه]

1400/08/21 - 09:17 ·
roya15

مسعود ایی مدلی لینگ میدن
الان با این بیا {-11-}

1400/08/21 - 09:18 ·
masood

خودمم وقتی گذاشتم پشیمون شدم رها
متوجه شدم رووش کلیک کنی نمیشه
بعدشم یاسی حواسم رو پرت کرد {-54-}{-18-}

1400/08/21 - 10:14 ·
roya15

{-11-}خا تقصیر یاسی ننداز {-18-}

1400/08/21 - 10:58 ·
yasi

مسعود {-a139-}

1400/08/21 - 17:54 ·
masood

اوه اوه صاحبش اومد {-11-}

1400/08/21 - 17:56 ·
yasi

چشم منو دور دیدی چی گفتی {-9-}

1400/08/21 - 17:59 ·
masood

تقصیر من چیه رها اغفالم کرد {-18-}

1400/08/21 - 18:02 ·
yasi

کلا گردن گیری خرابه{-11-}

1400/08/21 - 18:03 ·
masood

خب الان رها بیاد جواب اونو چی بدم {-18-}

1400/08/21 - 18:04 ·
yasi

یه نفر سومی پیدا کن تقصیر بنداز گردنش{-20-}

1400/08/21 - 18:11 ·
roya15

یاسی دلش بوس میخاد ????

1400/08/21 - 18:16 ·
yasi

رها خب بره پیش دوست دخترش {-18-}

1400/08/21 - 18:17 ·
masood

بیا منتظر بود کامنت بزارم پیداش شد {-11-}

1400/08/21 - 18:18 ·
roya15

{-11-}{-12-}اون علامت سوال نبود استیکر بود {-18-}

1400/08/21 - 18:31 ·
roya15

بهش نمیاد دوس دختر داشته باشه {-12-}

1400/08/21 - 18:31 ·
yasi

خب پیدا کنه رها{-18-}

1400/08/21 - 18:37 ·
masood

من برم مجلس زنونه شد {-7-}

1400/08/21 - 18:38 ·
yasi

از گوشه کناره ها برو {-18-}

1400/08/21 - 18:39 ·