دقت کردید؟
اینایی پست رگباری میزارن
جمعه ها نیستن

:|

2021/11/12 - 13:24
دیدگاه
mahii

جمعه ها میرن تفریح

1400/08/21 - 13:50 ·
M_o_m_a_d

نخی ع نت اداره استفاده میکنن{-32-}{-18-}

1400/08/21 - 13:52 ·
mahii

{-33-}اینم حرفیه{-7-}

1400/08/21 - 13:53 ·
M_o_m_a_d

رییسشونم فک میکنه دارن کار اداری انجام میدن {-18-}{-18-}

1400/08/21 - 13:55 ·
mahii

نکنه خودتم از همینایی{-33-}

1400/08/21 - 13:56 ·
M_o_m_a_d

من برعکسم جمعه ها پست میزارم{-21-}

1400/08/21 - 13:57 ·
M_o_m_a_d

درساتو میخونی ؟

1400/08/21 - 13:58 ·
mahii

کار اداریت جمعه هاست؟ {-33-}

1400/08/21 - 14:00 ·
mahii

اره میخونم(:

1400/08/21 - 14:00 ·
M_o_m_a_d

عارع {-15-}

1400/08/21 - 14:01 ·
mahii

{-39-}

1400/08/21 - 14:01 ·
M_o_m_a_d

عافرین

1400/08/21 - 14:01 ·
mahii

ممنون محمد

1400/08/21 - 14:03 ·
M_o_m_a_d

محمد . ن
ممد آقا {-34-}

1400/08/21 - 14:03 ·
mahii

{-19-} اسمو کوتاه نباید کرد

1400/08/21 - 14:05 ·
M_o_m_a_d

پ چرا ممد آقا رو میگی محمد ؟{-9-}

1400/08/21 - 14:08 ·
mahii

{-15-}چون اسمت محمدِ

1400/08/21 - 14:09 ·
roya15

خو وقت استراحتشونه

1400/08/21 - 14:49 ·
mehdi1360

خخخ روز های تعطیلی به خودشون مرخصی میدن

1400/08/21 - 15:46 ·
M_o_m_a_d

نخیر نفس
اسمم ممد آقا س

1400/08/21 - 20:22 ·
M_o_m_a_d

بله رها . خسته میشن خب {-18-}

1400/08/21 - 20:23 ·
M_o_m_a_d

آذر تو استعفا کردی ؟

1400/08/21 - 20:23 ·
mehdi1360

خخخخخ اره ترجیح دادم شما جوونا خوش باشید منم جای دیگه پست میزارم

1400/08/21 - 20:36 ·
M_o_m_a_d

الهی همیشه سلامت باشی

1400/08/21 - 20:39 ·
mehdi1360

در کنار شما جوونا اون پیچی من که الکی الکی بسته شد بالا ۶۰ هزار تا پست گذاشتم‌ این پیجم هم ۱۰۰۰ تا

1400/08/21 - 20:40 ·