عشق همین است، تنت میرود امّا دلت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌ماند.

2021/11/12 - 17:13 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-12_17-14-23.jpg
photo_2021-11-12_17-14-23.jpg · 1080x1209px, 32KB