زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونه که بخوایم کلمات مهم رو نا گفته نگه داریم. مثل "دوستت دارم".

2021/11/12 - 17:18 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-12_17-19-17.jpg
photo_2021-11-12_17-19-17.jpg · 749x891px, 39KB