خيلی آسونه که آدم کسی رو ناراحت کنه و بگه ببخشيد. امّا این خيلی سخته که آدم ناراحت بشه و بگه اشکالی نداره.
2021/11/12 - 17:18 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-11-12_17-19-56.jpg
photo_2021-11-12_17-19-56.jpg · 584x584px, 35KB