آن خدایی ک بزرگش خواندی

بخدا
مثل تو تنهاست بخند(':
2021/11/12 - 23:51
دیدگاه
Amiiir

پس عکس کو

1400/08/21 - 23:55 ·
error

تموم شد عکسام

1400/08/22 - 00:18 ·
Amiiir

این فیس دیگه بدرد نمیخوره

1400/08/22 - 00:20 ·
error

عاره جم کنیم بریم

1400/08/22 - 00:26 ·
Amiiir

بازم تو کارای تخصصی من دخالت کردی

1400/08/22 - 00:30 ·
error

نیا خودم تنایی میرم {-a82-}

1400/08/22 - 00:31 ·
_hedieh_

عالی بود{-35-}{-41-}

1400/08/22 - 01:51 ·
error

مرسیییییی گوگول{-49-}

1400/08/22 - 12:19 ·
_hedieh_

فدایت{-49-}

1400/08/23 - 02:47 ·
error

{-23-}

1400/08/23 - 16:13 ·
_hedieh_

{-a165-}

1400/08/23 - 16:52 ·
Amiiir

هدیه این ارور پسره حواست باشه پی وی بهت پیام داد جوابشو ندی ... همه میدونن ...وظیفه انسانی من بود که بهت بگم ...

1400/08/23 - 20:17 ·
_hedieh_

بازم داری ایسگامونو میی گیری امیرخاااان؟!

1400/08/23 - 21:45 ·
Amiiir

من وظیفه م بود که بهت بگم و گفتم ... من اینو میشناسم ... ارور بسه دیگه زشته کمتر مزاحم دخترا شو

1400/08/23 - 22:09 ·
error

وااااای امیر میزنم لهت میکنم هرچی دختر دورم بود پروندی {-18-}

1400/08/23 - 23:44 ·
Amiiir

کمتر مخ بزن ... خدارو خوش نمیاد مزاحم دخترا بشی

1400/08/23 - 23:48 ·
error

چیه حسودیت میشه دخترا میان دورم{-34-}

1400/08/23 - 23:58 ·
Amiiir

دارم اطلاع رسانی میکنم داداش

1400/08/24 - 00:02 ·
error

باشه ولی همه میدونن من دخترم هاها

1400/08/24 - 00:22 ·
Amiiir

من کاریو که درسته انجام دادم ...مردم باور کنن یا نه به خودشون بستگی داره

1400/08/24 - 00:31 ·
_hedieh_

شناختمت امیر{-18-}

1400/08/24 - 00:56 ·
Amiiir

جان؟؟؟

1400/08/24 - 00:57 ·
_hedieh_

هوچی

1400/08/24 - 00:58 ·
Amiiir

گلهات خشک نشدن؟؟؟

1400/08/24 - 00:59 ·
_hedieh_

خواب دیدم شدن لعنتی

1400/08/24 - 02:01 ·
saeed37

سلام خانوم دکترر احوالات چطوره!!

1400/08/24 - 09:37 ·
error

شلااااام سعید
چطوری؟ چ خبر؟

1400/08/24 - 09:54 ·
saeed37

سلامتیت بی معرفت نبودیااا فاطیییی!!

{-27-}{-21-}{-2-}

1400/08/24 - 09:55 ·
saeed37

خبری پیامی پیغامی چیزی

1400/08/24 - 09:55 ·
error

میدونم): همه عم بهم میگن بی معرفت، شرمندع

1400/08/24 - 10:07 ·
error

مرسی سعید {-49-}

1400/08/24 - 10:08 ·
saeed37

قربونت برم فاطیییی

چه خبررر کجایی!!

1400/08/24 - 11:07 ·
error

سلامت باشی گوگول
هیچی درگیر میان ترمم تا بیست عاذر
تو چ خبر؟ کجایی

1400/08/24 - 13:45 ·
saeed37

هستیم خونه بیکار

پستمو بخون

1400/08/24 - 13:58 ·
error

باشه الان میام

1400/08/24 - 14:25 ·

باز نشر توسط