وقتی دوس دارم
کهبهشون نگاه میکنی
وقتی دوس دارم
کهصداش میکنی
وقتی دوست دارم
کهدوستش داشته باشی
رو وقتی دوست دارم
کهتوش باشی ...♥️
2021/11/13 - 04:53 در گروه سیمرغ
دیدگاه
Farid

حال تماما به بستگى دارد
به ،
،
،
...
و به هر كه را به
کند...
ميان من و يادِ بقدرى
است
كه تنها ذره اى از كافيست تا
ديدنى ترين شود... ♥️{-41-}

1400/08/22 - 05:03 ·
mehrrsa

من ذوق{-44-}

1400/08/22 - 12:01 ·
Farid

عزیزم

1400/08/24 - 20:20 ·

باز نشر توسط