خدایا من چقدر دیر میفهمم که چقدر خوب همه چیو درست چیدی

ڂכٵێٵ ݜڪرٺ
2021/11/13 - 09:18
پیوست عکس:
photo_2021-11-13_09-19-46.jpg
photo_2021-11-13_09-19-46.jpg · 960x960px, 59KB