ازالان دلم واسه پسرم میسوزه
پسفردامیخوام برم مدرسه دنبالش همه میگن اووف چه مامان جیگری
بچم اعصابش خوردمیشه:|
2021/11/13 - 17:07
دیدگاه
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/22 - 17:08 ·
z923931302

خب دخمل بیار اون که بهتره و ناناز تره {-26-}

1400/08/22 - 17:09 ·
-extraordinary-

{-33-}{-7-}

1400/08/22 - 17:09 ·
-extraordinary-

{-33-}دخمل باشه تو ایران نمیمونم هرچه سریعترمیرم

1400/08/22 - 17:09 ·
yasi

اووووف چه مامانی{-41-}{-11-}

1400/08/22 - 17:10 ·
-extraordinary-

اینجا جای پیشرفت واسه دخترم نیست
تو ایران دختربودن سخته

1400/08/22 - 17:10 ·
-extraordinary-

{-18-}یاسی
چشاتو ببند از پسرم کتک میخوریا

1400/08/22 - 17:11 ·
-extraordinary-

{-18-}حالا یجور حرف میزنم انگار شوهرکردم بچم میخادبره مدرسه{-18-}

1400/08/22 - 17:12 ·
z923931302

دخمل اگه مامان خوشگلی مثل تو پشتش باشه نیاز به پیشرفت نداره همیشه میدرخشه عزیزم {-26-}

1400/08/22 - 17:12 ·
z923931302

{-33-}

1400/08/22 - 17:12 ·
yasi

لامصب به کتکش هم می ارزه{-a105-}

1400/08/22 - 17:13 ·
-extraordinary-

{-41-}{-34-}فدات
ولی من میبرمش اونور اب دیده باشه شناگرماهرباشه{-18-}

1400/08/22 - 17:14 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-}لنتی یاسی
کتک دوست داریا{-18-}
ازتوکه خوشگلترنیستم{-41-}

1400/08/22 - 17:15 ·
-extraordinary-

{-18-}بابا جمع خوشگلا جمعه
چه مامانای دافی بشیم ما{-18-}

1400/08/22 - 17:15 ·
z923931302

{-37-}افرین کار خوبی میکنی میگمتو پشتش باشی میدرخشه اینه ببین حاضری روش سرمایه گذاری کنی ببریش اونور اب آفرین به تو {-45-}

1400/08/22 - 17:15 ·
yasi

ها چشام دنبال خوشگلی میره کلا{-11-} قربونت{-49-}

1400/08/22 - 17:17 ·
-extraordinary-

{-18-}{-2-}اره دیه بچه یکدونه میارم درستوحسابی میارم قشنگ تو پرقو بزرگ بشه

1400/08/22 - 17:17 ·
-extraordinary-

{-33-}چشات خوشگله{-49-}

1400/08/22 - 17:18 ·
z923931302

ان شاءالله {-47-}

1400/08/22 - 17:18 ·
-extraordinary-

{-41-}{-41-}

1400/08/22 - 17:19 ·
z923931302

{-49-}{-41-}

1400/08/22 - 17:19 ·
yasi

{-49-}

1400/08/22 - 17:20 ·
-extraordinary-

{-a168-}

1400/08/22 - 17:22 ·
mohsen3335

میدیمت به یه حاجی بازاری غیرتی ک اجازه نده از خونه بیایی بیرون {-18-}

1400/08/22 - 18:03 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-}درو ببنده از پنجره فرارمیکنم
خدا اونروزونیاره{-18-}فک کن چادر چاقچور کنم{-18-}

1400/08/22 - 18:07 ·
mahii

عخی دومادم چه غیرتیه{-a171-}

1400/08/22 - 23:08 ·
mohsen3335

عه ... شوماها فامیلین ؟ {-18-}

1400/08/23 - 01:35 ·
-extraordinary-

هوای عروسمو داشته باش تا درس پسرم تموم بشه بیام بگیرمش{-a92-}

1400/08/23 - 17:10 ·
-extraordinary-

{-18-}اره محسن کجاشودیدی

1400/08/23 - 17:11 ·
mohsen3335

خدا حفظشتون کنه {-34-}

1400/08/23 - 18:29 ·
-extraordinary-

تشکر{-7-}

1400/08/23 - 18:30 ·
mahii

{-26-}دخترم تا کسی نشه برا خودش نمیدمش به پسرت

1400/08/23 - 23:25 ·
-extraordinary-

هرگاری میکنه بکنه ولی اسمش رو پسرمنه{-33-}حواست باشه به کسی نمیدیش{-a98-}

1400/08/24 - 13:44 ·
mohsen3335

معمولا میگن اسم پسر من روشه نه اسمش رو پسرمه {-18-}{-18-}

1400/08/24 - 17:04 ·
-extraordinary-

{-33-}{-33-}هااا همون
من زیاد تو این موردا واردنیستم تجربه ندارم{-18-}

1400/08/24 - 19:28 ·
mahii

{-18-}{-18-}
نگین دیشب عقد دختر عموم بود میخواستم نقل بریزم تو سرشون اونقد محکم پرتاب کردم که زد تو صورت یه زنه که پشت سر عروس دوماد بود
{-18-}
نقلارو دادم زن عموم و فرار کردم{-18-}
وقتی تجربه ندارم چرا میدن دستم خو

1400/09/12 - 11:42 ·
mohsen3335

{-7-}

1400/09/12 - 11:45 ·
-extraordinary-

{-18-}مبارک باشه
ایشالله عروسی خودت{-33-}
همینوبگوو
خرابکاری تو خونته{-18-}

1400/09/12 - 16:28 ·
mahii

{-18-}{-18-}
والا این پسر عموت نمیاد مارو بگیره عروسی کجا بود{-18-}

1400/09/16 - 13:51 ·
-extraordinary-

پسرعموم داره ادامه تحصیل میده بزار درسش تموم بشه بچم{-18-}

1400/09/16 - 18:14 ·
mahii

{-18-}{-18-}ای بترکه چقد درس میخونه

1400/09/25 - 08:32 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-} 23 سالشه تازه{-18-} داره واس فوق خودشو اماده میکنه
شوهرتحصیلکرده نمیخای؟

1400/09/25 - 09:35 ·
-extraordinary-

خوبی عشقم؟چخبرا{-23-}

1400/09/25 - 09:35 ·
mahii

عا تحصیل کرده خوبه صد البت{-18-}

1400/09/25 - 22:26 ·
mahii

خوبم
تو خوبیییییییبی

1400/09/25 - 22:26 ·
-extraordinary-

{-18-} اره دیگه پزشو بده{-18-}
قربونت منم خوبم

1400/09/25 - 22:31 ·
mahii

اون باید پز منو بده{-18-}

1400/09/28 - 16:26 ·
-extraordinary-

{-18-}چرا پز تو؟
پز منوکه براش خانم دکترجورکردم

1400/09/28 - 16:28 ·
mahii

{-18-}{-18-}
صد البت
تو اصن اصل کاری هستی
سر سفره عقدم باید کنار ما صندلی بزارن برات{-18-}
جرررر منو نگا چه جدی شدم {-18-}تا سر سفره عقدم رفتم{-18-}

1400/09/28 - 18:30 ·
-extraordinary-

{-a105-}کجای کاری
من برا سیسمونی هم از طراح دکوراسیون نوبت گرفتم

1400/09/28 - 18:39 ·
mahii

{-18-}جرررر
خدا نکشتت{-18-}

1400/09/28 - 18:47 ·
-extraordinary-

{-a105-}

1400/09/28 - 18:49 ·