2021/11/14 - 09:04 در بوشهری ها
پیوست عکس:
images.jpg
images.jpg · 225x225px, 8KB
دیدگاه
yasi

{-a145-}

1400/08/23 - 09:06 ·
ber99keh

{-31-}{-11-}

1400/08/23 - 09:18 ·
Saman

خدابیامرزش

1400/08/23 - 09:26 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/08/23 - 09:31 ·
ber99keh

متشکرم

1400/08/23 - 09:31 ·
yasi

هیچیش نمیشه غصه نخور فقط راهش گم کرده {-a145-}

1400/08/23 - 09:37 ·
ber99keh

خدا از زبونت بشنوه عزیزم {-7-}{-7-}{-7-}

1400/08/23 - 09:40 ·
yasi

حالا باهم میگردیم پیداش میکنیم{-49-}

1400/08/23 - 09:43 ·
ber99keh

باشه عزیزم {-49-}{-49-}{-49-}

1400/08/23 - 09:45 ·
Saman

چ ذوقی وارین خخخ

1400/08/23 - 09:47 ·
yasi

سام جدی نگیر

1400/08/23 - 09:49 ·
ber99keh

داریم شوخی می کنیم دور هم یکم بخندیم و شاد بشیم

1400/08/23 - 09:53 ·
Saman

چ اشکال داره جدیم باشه البته ک شان شما اونقده ک باید بیان پیداتون کنن{-7-}

1400/08/23 - 09:53 ·
Saman

میدونم شوخیه
ایگم بارون نبردتون {-7-} اینجو خو خیابونا زیر او بی

1400/08/23 - 09:54 ·
yasi

سام گاهی بدون نیمه گمشده زندگی راحتتره

1400/08/23 - 09:55 ·
Saman

اونم هست نیمه گمشده تازه اگه همون باشه ک باید باشه کم دردسر نداره بقول تو گاهی بدونش زاحت تری

1400/08/23 - 09:57 ·
Saman

لیمر نزد؟

1400/08/23 - 10:00 ·
mehdi_

{-30-}

1400/08/23 - 10:01 ·
ber99keh

بدون نیمه ی گمشده زندگی معنا نداره

1400/08/23 - 10:08 ·
yasi

نه فرشته موافق نیستم معنی زندگی و آرامش تو وجود خودمونه

1400/08/23 - 10:33 ·
yasi

عمو چی شده؟

1400/08/23 - 10:33 ·
mehdi_

هیچی دارم فقط نگاه میکنم

1400/08/23 - 11:11 ·
yasi

آها

1400/08/23 - 11:15 ·