برای هیچ‌کس آن‌قدرها مهم نیست که تو تا چه اندازه غمگینی و داری لابلای نقاب آرامش و سکوتت چقدر رنج می‌کشی.
انسان‌ها فقط چهره‌ی خندان و روی گشاده‌ی تو را می‌خواهند...
برای هیچ کس آن قدرها مهم نیست که تو تا چه اندازه غمگینی و
2021/11/14 - 09:15