2021/11/14 - 09:42
پیوست عکس:
8000741255510.jpg
8000741255510.jpg · 1079x1370px, 180KB
دیدگاه
yasi

{-35-}{-37-}

1400/08/23 - 09:44 ·
masood

سلام یاسـی جـان صبحت بخیر ، مرررسی {-35-}

1400/08/23 - 09:46 ·
yasi

سلام مسعود صبح تو هم بخیر و روزت عالی{-35-}

1400/08/23 - 09:49 ·
masood

مرررسی ، امروز ک محل کار نیستی درسته ؟

1400/08/23 - 09:53 ·
yasi

چرا هستم کار من فقط جمعه ها تعطیلی دارم

1400/08/23 - 09:54 ·
masood

آهااان آخه یکشنبه هس کلیساها تعطیله گفتم شاید.. {-54-}

1400/08/23 - 09:59 ·
yasi

{-18-} شما تو اروپا زندگی میکنی{-18-}

1400/08/23 - 10:02 ·
masood

{-18-} میگم چرا بابام پیام داده یَره وَخی بدو بیه مغازه {-18-}

1400/08/23 - 10:05 ·
yasi

وخی وخی اینجا ایران اسلامی عزیز می باشد{-18-}

1400/08/23 - 10:06 ·
masood

امروز از حقوق ک خبری نیس بمونه ، احتمالا تنبیه هم بشیم {-7-}

1400/08/23 - 10:12 ·
yasi

تنبیه تا چی باشه{-11-}

1400/08/23 - 10:23 ·
masood

مث سربازی ممکنه بگن کلاغ پر برو
پا مرغی برو
پنج دقیقه وقت داری بدو بدو تا خونه بری و برگردی
{-11-}

1400/08/23 - 10:36 ·
yasi

پ پادگان نظامیه{-20-}

1400/08/23 - 10:37 ·
masood

آره فقط دژبانی نداریم و دور خونه مون سیم خاردار نکشیدن {-18-}

1400/08/23 - 10:40 ·
yasi

پ حواست باشه زیاد بی نظم باشی اونم ممکنه اجرا بشه{-11-}

1400/08/23 - 10:43 ·
masood

عاره باید حواسم بیشتر جم باشه
هر چیزی امکان پذیره {-7-}
مرررسی ب حضورت یاسی جان
روزگارت زیبا {-35-}

1400/08/23 - 10:50 ·
yasi

{-a154-}

1400/08/23 - 10:47 ·