من در رقابت با کسی نیستم.
من مایل نیستم در بازی برتر بودن
از کسی شرکت کنم.
من فقط در تلاشم
از کسی که دیروز بودم
بهترباشم........
2021/11/14 - 14:55
پیوست عکس:
profile-paeezi-35.jpg
profile-paeezi-35.jpg · 450x301px, 58KB
دیدگاه
yasi

عالی

1400/08/23 - 15:00 ·
d-bbbb

{-35-}سلام ...خوبی...ممنونم لطف کردی{-35-}

1400/08/23 - 15:02 ·
yasi

سلام مرسی شما خوبی؟
خواهش کاری نکردم{-35-}

1400/08/23 - 15:04 ·
d-bbbb

شکر منم خوبم بخوبی شما......لطف کردی..{-35-}

1400/08/23 - 15:05 ·
yasi

همیشه خوب و سلامت باشی{-35-}

1400/08/23 - 15:06 ·
d-bbbb

مرسی ..ممنونم...

1400/08/23 - 15:08 ·
ber99keh

{-37-}{-35-}{-37-}

1400/08/23 - 16:28 ·
d-bbbb

مرسی فرشته ...تشکر{-35-}{-35-}

1400/08/23 - 21:45 ·
ber99keh

خواهش داوود عزیز{-35-}{-35-}{-35-}

1400/08/24 - 07:50 ·
d-bbbb

ممنونم عزیز...

1400/08/24 - 18:53 ·
ber99keh

{-a153-}{-a153-}{-a153-}

1400/08/24 - 18:56 ·
d-bbbb

{-35-}{-35-}قربونت عزیز..{-35-}

1400/08/25 - 21:31 ·