مثل روز اول
من هنوز تو را …..
تو چطور!؟


Ayoruoyevoli
2021/11/14 - 19:16
پیوست عکس:
D9E7098D-B8E8-44DD-9C1F-3286C4A99E85.png
D9E7098D-B8E8-44DD-9C1F-3286C4A99E85.png · 564x518px, 531KB
دیدگاه
Sama

گفت بهت بگم نه

1400/08/24 - 19:36 ·
REXZA

بهش بگو میزنم صدا بدی

1400/08/24 - 22:58 ·
REXZA

البته خودمم میدونستم و واسه دلخوشی گفتم

1400/08/25 - 00:30 ·
helen_1396

کی جواب ن ب تو داده ...؟؟؟{-7-}

1400/08/25 - 10:02 ·
REXZA

{-9-}

1400/08/25 - 12:21 ·
helen_1396

اره ی خرده بیشتر فک کن برات خوبه {-7-}

1400/08/25 - 12:25 ·
Sama

اینجا دیگه گردن کلفتی جواب نمیده ها
دلخوش نباش گفت بی تو هرگز باتو عمرا

1400/08/25 - 16:15 ·
REXZA

متخصص رسوندن خبرای بدی
خداروشکر دکتر نشدی

1400/08/25 - 16:16 ·
Sama

بالاخره هر کی ی تخصصی داره خخخ

1400/08/25 - 16:19 ·
REXZA

سعی که منو در بی خبری غرق کنی

1400/08/25 - 16:21 ·
Sama

نمیشه باید با واقعیت کنار بیای

1400/08/25 - 16:23 ·
REXZA

نمیخوام
سق سیاه

1400/08/25 - 16:25 ·
Sama

{-15-}

1400/08/25 - 16:30 ·
helen_1396

آی عمو اسم این گیاه پستت میدونی چیه؟؟؟{-7-}

1400/08/28 - 23:53 ·
REXZA

چشم آهویی

1400/08/29 - 09:47 ·
helen_1396

واقعا؟؟؟ب نظرت موجود هس ؟؟ برم بخرم..خیلی خوشگله

1400/08/29 - 09:52 ·
REXZA

آره
کمیاب نیست
دفترم یه دونه دارم

1400/08/29 - 09:53 ·
helen_1396

نور میخواد؟؟؟

1400/08/29 - 09:54 ·
REXZA

آره

1400/08/29 - 09:57 ·
helen_1396

از گیاه خودت عکس بگیر ببینم مثل همینه؟؟

1400/08/29 - 09:58 ·
REXZA

رسیدم دفتر عکس میفرستم

1400/08/29 - 10:08 ·
helen_1396

ممنون...ببینم چه شکلیه..اگر ب همین زیبایی هس برم بخرم

1400/08/29 - 10:14 ·
REXZA

اونی که من دارم طیف رنگش سفیده
این یکی بنفشه که قشنگتره

1400/08/29 - 10:19 ·
helen_1396

اره این خیلی قشنگه

1400/08/29 - 10:36 ·
REXZA

یه دونشو بخاطر کم نوری از دست دادم

1400/08/29 - 10:38 ·
helen_1396

حیف...

1400/08/29 - 10:54 ·
REXZA

گلدون خودمو بردن
این قلمه ها رو گرفتم که بعدا بذارم توی خاک

1400/08/30 - 13:18 ·
helen_1396

خیلی خوشگلن

1400/08/30 - 13:23 ·
REXZA

آره
حتما بگیر

1400/08/30 - 13:27 ·
helen_1396

حتما ..ولی متاسفانه نور خونه ما خوب نیس

1400/08/30 - 14:10 ·
REXZA

حیف

1400/08/30 - 15:40 ·