یک زندگی کم است برای شاعری

که می خواهد در تمام جمله ها

دوستت داشته باشد
2021/11/14 - 19:50
دیدگاه
Babak3

اره واقعا

1400/08/23 - 20:07 ·
saeed37

{-37-}{-37-}{-35-}{-35-}

1400/08/23 - 20:15 ·
-shamim

{-35-}{-35-} ممنون از دوستا ن عزیز

1400/08/23 - 20:17 ·
-shamim

{-35-}تشکر{-35-}

1400/08/23 - 20:20 ·
mohsen3335

چندتا کافیه ؟ {-21-}

1400/08/23 - 21:27 ·
-shamim

{-15-}{-15-}

1400/08/23 - 21:29 ·
mohsen3335

سوال پیش اومد خو {-15-}

1400/08/23 - 21:32 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/08/23 - 21:36 ·