2021/11/14 - 20:25
پیوست عکس:
90008656002000.jpg
90008656002000.jpg · 1080x1080px, 180KB
دیدگاه
yasi

چقد باران داشت

1400/08/23 - 20:31 ·
masood

یادم نبود یکی هم عشق بارون هس {-7-}

1400/08/23 - 20:35 ·
yasi

باید اعلام کنم هر کی پست بارونی گذاشت مال منه{-18-} اونوقت دیگه هیشکی از بارون حرف نمیزنه{-11-}

1400/08/23 - 20:38 ·
masood

آره بیشتر پستاتو نگاه کردم ، بالاخره اشاره ای ب بارون داشت
اتفاقا حس خوبیه ک داری ، خودت بیشتر درک می کنی تا
کسی ک از دیگری می شنوه یا کپی پیس می کنه {-35-}

1400/08/23 - 20:46 ·
yasi

ممنون از توجهت مسعود

1400/08/23 - 20:48 ·
masood

خواهش ، ی چن سالی برو شمال زندگی کن {-7-}

1400/08/23 - 20:51 ·
yasi

شمال هم بنظرم شلوغ شده

1400/08/23 - 20:54 ·
masood

شهرهای کوچیک کنار ساحل ک بارون داره خوبه

1400/08/23 - 20:57 ·
yasi

ایشاا... بتونم برم

1400/08/23 - 20:58 ·