2021/11/15 - 08:30
پیوست عکس:
9787800042000.jpg
9787800042000.jpg · 1080x1476px, 180KB
دیدگاه
yasi

سلام و صبح بخیر
یه خط بکش بگو اینجا وایستا بنده خدا{-11-}

1400/08/24 - 08:45 ·
masood

سلام یاسی جــان / صبح تو هم ب شادی
الان مونده ک بالاخره چیکار کنه
نزدیک نیاد و دور هم نشه {-7-}

1400/08/24 - 08:51 ·
yasi

اره واقعا پاهاش خشک شد همونجا وایستاده بلاتکلیف
نمیشه من وساطت کنم تکلیفش معلوم کنی{-11-}

1400/08/24 - 08:55 ·
masood

خخخ یارو رفته بود سربازی ، شب موقع نگهبانی دید
یکی داره طرفش میاد داد زد ایسسسسسسست طرف سر جاش میخکوب شد
اینم ادامه داد اگه حرکت کنی شلیک می کنم اگه حرکت نکنی پدر تو در میارم {-11-}
یارو تو زمین و هوا مونده بود حرکت کنه شلیک می کنه
نکنه پدرشو در میاره بالاخره چیکار کنه {-11-}

1400/08/24 - 09:04 ·
yasi

{-a105-} حالا حکایت پست صبحی شماست{-a105-}

1400/08/24 - 09:07 ·
masood

خودمم اول صبحی ک این متنو دیدم یاد همین ماجرا افتادم
بعدش گفتم بزارم کی میخاد بهش توجه کنه آخه {-11-}

1400/08/24 - 09:11 ·
yasi

همه توجه میکنن{-7-} متن جالب و متضادیه البته درستی رابطه هم همینه یه حریمی حفظ بشه نه طرف تحت فشار باشه نه اینقد دور شی که فک کنه نیستی {-35-}

1400/08/24 - 09:14 ·
masood

مرررسی ب نگاهت و توجهت یاسـی جــان {-35-}

1400/08/24 - 09:17 ·
yasi

خواهش مسعود{-35-}

1400/08/24 - 09:18 ·