2021/11/15 - 11:59 در بوشهری ها
پیوست عکس:
images.jpg
images.jpg · 225x225px, 9KB
دیدگاه
saeed37

{-4-}

1400/08/24 - 12:01 ·
ber99keh

چیه حالت تهوع گرفتی؟

1400/08/24 - 12:02 ·
ber99keh

مشکلیه

1400/08/24 - 12:11 ·
ber99keh

درست حرف زدم.میگم مشکلیه اعتماد به نفس داشتن از نظر شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1400/08/24 - 12:14 ·
ber99keh

من کاری به سقف شما ندارم.خودمو گفتم

1400/08/24 - 12:16 ·
ber99keh

من بی ادب حرف نزدم آقا سعید

1400/08/24 - 12:20 ·
saeed37

من بی ادبی گفتم

به دل نگیرر حاج خانوم
{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1400/08/24 - 13:29 ·