بعد از پول، "بغل" میتونه درمان همه چیز باشه
2021/11/16 - 00:58
دیدگاه
_hedieh_

کاملاااا صحیح

1400/08/25 - 01:34 ·
ms32

هیچ کدومم ندارم{-31-}

1400/08/25 - 01:36 ·
_hedieh_

منم{-18-}

1400/08/25 - 01:36 ·
_hedieh_

کپی کنم؟! اجازه هست؟

1400/08/25 - 01:37 ·
ms32

راحت باش

1400/08/25 - 01:38 ·
_hedieh_

تشکرات

1400/08/25 - 01:41 ·
ms32

فدامدا

1400/08/25 - 01:43 ·
_hedieh_

نشوی

1400/08/25 - 01:44 ·
ms32

یه تعارف الکیه باور نکن

1400/08/25 - 01:46 ·
_hedieh_

میدونم:|

1400/08/25 - 01:50 ·
ms32

{-7-}

1400/08/25 - 01:52 ·
ms32

پس چرا پستش نکردی

1400/08/25 - 01:55 ·
_hedieh_

{-a157-}

1400/08/25 - 01:55 ·
_hedieh_

اینجا ک باز نشر کردم یجای دیگه ام پستش کردم

1400/08/25 - 01:56 ·
ms32

کجا

1400/08/25 - 01:56 ·
_hedieh_

یه میکرو بلاگ دیگه

1400/08/25 - 01:58 ·
ms32

اونجا اسمت چیه

1400/08/25 - 01:59 ·
_hedieh_

همینه مگه هستی؟

1400/08/25 - 02:01 ·
ms32

نچ همین جا هم نمی اومدم بیشتر بخاطر یه دوست قدیمی میام

1400/08/25 - 02:02 ·
ms32

آخه خیلی از دخترا اینجا ۱۵ تا اکانت دارن

1400/08/25 - 02:03 ·
_hedieh_

من همه جا همینم

1400/08/25 - 02:04 ·
ms32

چون من نمیتونم ارتباط با کسی برقرار کنم اون ورا نرفتم
ینی از ادمایه جدید هم خوشم نمیادا

1400/08/25 - 02:07 ·
_hedieh_

اوم موفق باشی

1400/08/25 - 02:08 ·
ms32

ب خودت نگیر دیگه عوضی

1400/08/25 - 02:10 ·
_hedieh_

کسی غیر من اینجا نیست!!!{-a72-}{-a75-}

1400/08/25 - 02:20 ·
ms32

ببین منظورم اینه ک من نمی‌روم زیاد زیر کامنت کسی بحرفم و از این حرفا اگه هم کسی باشه مث تو خانوم خوشگل خودش کامنت می‌زاره

1400/08/25 - 02:22 ·
_hedieh_

مگه منو دیدی؟!{-15-}

1400/08/25 - 02:24 ·
ms32

مگه خوشگل نیستی؟؟

1400/08/25 - 02:26 ·
_hedieh_

خب در این که درست حدس زدی شکی نیس ولی اخه ندیدیم :]

1400/08/25 - 02:27 ·
ms32

مگه دوس داری ببینمت ؟؟

1400/08/25 - 02:29 ·
_hedieh_

نه :|
منظورم اینه که ندیده نظر نمیدن

1400/08/25 - 02:30 ·
ms32

ببین فک نکنم زشتی وجود داشته باشه

یه موقع یکی میاد جوری خاطر ادمو میخواد ک انگار خوشگل تربت آدم رو زمین هستیم ولی ما یه
آدم کاملا معمولی هستیم

1400/08/25 - 02:30 ·
_hedieh_

اهوووم

1400/08/25 - 02:31 ·
ms32

بعله

1400/08/25 - 02:33 ·
_hedieh_

یص

1400/08/25 - 02:34 ·
error

صحیح{-a79-}

1400/08/25 - 13:25 ·
ms32

اوهوم

1400/08/25 - 15:32 ·

باز نشر توسط