همیشه سعی کنیدخودواقعیتون باشیدباهرعقیده ومسلکی حتی اگرکسی قبولتون نداشت حداقل خودتون میدونیدکی هستید وخودتوناباورداریدهنرمندان هم زودفراموش میشوند..جازی وحقیقی هم نداره خودخوتون باشید سختتونه امازیباست

2021/11/16 - 10:06
دیدگاه
yasi

موافقم ولی خودت بگو چقد خودتی؟

1400/08/25 - 10:09 ·
hva

سلام یاسی روزت خوش من اسمم اونم نیازی نیست ولی دوستام سوال میکنن بهشون میگم تومجازی تودنیای حقیقی که اصلامونمیزنه حتی اگه به صررم باشه اینجام خیلی چیزاصرورتی ندارن ادم بگه وبنویسه امانیازندارم اونایی که پن ساله میشناسند به نطرم تعییری نداشتم حداقل توپروفایل وگفته هام البته بنطرخودم نطربز عرصانه همه برام محترمند یاسی خیلی شدببخشیدخخخ

1400/08/25 - 10:17 ·
yasi

سلام اره اینکه بعضی موارد نمیگیم عادیه چون قرار نیس همه چی گفته بشه
این عالیه که اینجور روراست باشی که تو مجازی خیلی کم پیدا میشه
یعنی تایپت عالی بدون غلط {-a105-} البته من عادت دارم یه دوست این مدلی دارم

1400/08/25 - 10:25 ·
hva

خخخخخ ببخش وبیامرزخوبه عادت داری اخه ماچن نفریم توحقیقی علطامون بیشااززدرستامونه خخخ

1400/08/25 - 11:09 ·
yasi

آمرزیده شدی {-11-}

1400/08/25 - 11:11 ·
zr40

عااااالی بود آرش.لاااایکی{-35-}

1400/08/26 - 00:11 ·
hva

نگاهت عالیه پرییی م سیی

1400/08/26 - 00:13 ·
zr40

خواهش میکنم{-35-}

1400/08/26 - 00:16 ·