2021/11/16 - 16:13
پیوست عکس:
980908880808080.jpg
980908880808080.jpg · 1076x1259px, 183KB
دیدگاه
yasi

{-37-}

1400/08/25 - 16:31 ·
masood

ممنــون یاسی عـزیــز {-a107-}

1400/08/25 - 17:05 ·
yasi

خواهش مسعود{-35-}

1400/08/25 - 17:10 ·
masood

هد بند ک داری ؟ {-54-}

1400/08/25 - 17:16 ·
yasi

اصن مو ندارم کچلم که یه وقت دین و ایمان به خطر نیفته{-a105-}

1400/08/25 - 17:21 ·
masood

ای وااای دیدی چه شد ، فرداس ک برم جهنم {-11-}
ما جهنم مون تو همین منطقه هس شما کجاها جهنم دارین ؟ {-11-}

1400/08/25 - 17:27 ·
yasi

ما کلا تو جهنم زندگی میکنیم{-7-}

1400/08/25 - 17:31 ·
masood

زدی ب هدف ، البته ک بهشت بود ب جهنم تبدیلش کردن {-7-}

1400/08/25 - 17:41 ·
yasi

اره متاسفانه

1400/08/25 - 17:45 ·
masood

مرررسی ب کامنتات و حضورت یاسی مهربـون {-35-}

1400/08/25 - 17:47 ·
yasi

{-35-}{-29-}

1400/08/25 - 17:51 ·