#ماهی قرمز# اگه تونستی بگی

4.mp4 · 6.4MB
2021/11/16 - 18:53
دیدگاه
neda80

وای خیلی جالب بود محمد باید بهم یاد بدی{-36-}

1400/08/25 - 19:52 ·
mohamad77

باشه ندا خانم عزیز حتما ولی حضوری میشه یاد داد {-7-}{-35-}

1400/08/26 - 06:57 ·
neda80

مشکلی نداره استاد منتظر برگزاری کلاس ها هسنیم{-11-}

1400/08/26 - 08:47 ·
mahtaa-72

من ک گیج شدم. {-15-}

1400/08/26 - 11:06 ·
mohamad77

ندجون از همین الان تو نمرات الف شد دانشجو یعنی این {-7-}

1400/08/27 - 07:41 ·
mohamad77

الهی ماهی بغیر اینم از یه ماهی قرمز کوچولو انتظاری نمیرفت باید برات کلاس خصوصی بزارم ماهی فعلا تو نیاز به تلاش بیشتر هستی {-54-}{-7-}

1400/08/27 - 07:42 ·
neda80

خیلی ممنون استاد ولی دوست دارم یاد بگیرم نمره الکی نمیخوام{-11-}

1400/08/27 - 12:41 ·
mahtaa-72

محمد؛ من نیاز ب تلاش خیلی خیلی بیشتر دارم تو یادگیری ترکی؛{-11-}

1400/08/27 - 14:56 ·
mohamad77

نمره الکی نمیدم بهت خاطر جمع باش برای هر صدمش پول ازت میگیرم ندا فکر کردی

1400/08/27 - 17:51 ·
mohamad77

یعنی تا این حد ماهی نامیدم نکن همین اول کار بگو استعداد دارم منم با یه امیدی بیام جلو ماهی قرمز .

1400/08/27 - 17:52 ·
mahtaa-72

علاقه دارم یاد بگیرم ولی سخته قاطی میکنم. شاید تمام معنیاشو یاد بگیرم ووتلفظشو اصلا{-11-}

1400/08/27 - 17:58 ·
mohamad77

اشکالی نداره تو معادل فارسیشو بگو قبول از تو ماهی

1400/08/27 - 18:02 ·
mahtaa-72

خیلی ممنون از لطفت!

1400/08/27 - 18:03 ·
mohamad77

خواهش میکنم چیز قابل داری نیست باید کنار اومد میشه 10 تا سکه تمام عزیزم . اشنا بودی ارزون حساب کردم و الا باید مثل ندار تیغت بزنم

1400/08/27 - 18:05 ·
mahtaa-72

باز چرتکه انداخت. یه کم فی سبیل الله کار کن دیگه!

1400/08/27 - 18:07 ·
mohamad77

نمیشه رو حرف خانم معلم حرف زد باشه هر چی تو بگی عوضش از ندا بیشتر میگیرم حل بشه . بعدا نگی محمد فی سیبل الله کار نکرده

1400/08/27 - 18:12 ·
neda80

محمد برای هر صدم ضرر نکنی یه وقت {-11-}

1400/08/28 - 11:27 ·
mohamad77

ندا دیگه من همیشه بابات مهربونیم در ضررم این روش مهم اینکه شما راضی باشی خخخخ

1400/08/28 - 11:32 ·
neda80

چقد مهربونی تو محمد باشه برات خصوصی یه چیزی فرستادم ببینی حتما

1400/08/28 - 11:35 ·