از کسی که دوستش داری ساده دست نکش
شاید دیگه هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی
و از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن
چون شاید هیچ وقت هیچ کس تورو انداره اون دوست نداشته باشه
2021/11/16 - 19:10
دیدگاه
Babak3

لایک

1400/08/26 - 07:06 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/08/26 - 20:38 ·