تَن زده ام

آغوشت را !

چقدر به مَن می آید ...

رنگ اش

جنس اش

و اندازه اش ؛

که به قدِ تمامِ بی کسی هایم

بر دلم نشسته است

2021/11/16 - 20:03
پیوست عکس:
be5baa78fc7b2d5cd907b630809bdf47-425
be5baa78fc7b2d5cd907b630809bdf47-425 · 425x529px, 19KB