دل به هرکس مسپار!!!گرچه عاشق باشد حکم دلداری فقط عشق که نیست...اوبجزعشق بایدلایق عمق نگاهت باشد وکمی هم بیمار تانگاه تو تسکین بدهد روحش را..

2021/11/17 - 00:22
دیدگاه
yasi

لایکی {-35-}

1400/08/26 - 00:26 ·
hva

سلام شبتخوش ممنونم

1400/08/26 - 00:28 ·
yasi

سلام شب شما هم خوش
خواهش

1400/08/26 - 00:29 ·