طرف نوشته بود:
انگار تو قفسم، دلم گرفته از دیدن آدما، خسته شدم از آدما????
منم زیر پستش نوشتم:
شب میام باغ وحش در قفستو باز میکنم برگردی به دامان طبیعت!
با اینکه بلاک شدم اما ارزششو داشت
2021/11/17 - 02:23
دیدگاه
_hedieh_

عالی بود {-18-}

1400/08/26 - 02:33 ·
Reza14

ممنان {-a151-}

1400/08/26 - 02:33 ·
_hedieh_

خواهش{-7-}

1400/08/26 - 02:35 ·
Reza14

پیشته {-7-}

1400/08/26 - 02:36 ·
_hedieh_

چیع{-16-}

1400/08/26 - 02:40 ·