2021/11/17 - 14:55
پیوست عکس:
908080212000.jpg
908080212000.jpg · 1080x1099px, 180KB
دیدگاه
yasi

زدی تو کار رهن و اجاره{-11-}

1400/08/26 - 14:58 ·
masood

تازه اونم مخروبه ترین
بیبن اوضاع دل چقد خرابه {-11-}

1400/08/26 - 15:01 ·
yasi

اره گرونیه به مخروبه هم راضی شدی{-20-}

1400/08/26 - 15:03 ·
masood

عاره مخروبه هم شد مشکلی نیس فقط باشه {-7-}

1400/08/26 - 15:08 ·
yasi

خو رهن چرا پولا از بانک بکش بیرون کلا بخرش {-18-}

1400/08/26 - 15:10 ·
masood

{-18-} بازار مسکن راکده یاسی ، سرمون کلاه میره
بزار رهن کنیم {-11-}

1400/08/26 - 15:18 ·
yasi

آها پ حسابی سرت به حساب و کتابه{-18-}

1400/08/26 - 15:19 ·
masood

عاره اوجـوری ک ورشکست میشیم
بعدا دل وامونده هم سرکوفت مون میزنه {-11-}

1400/08/26 - 15:22 ·
yasi

فکر همه چی کردی{-18-} موفق باشی امیدوارم گرون باهات حساب نکنه{-18-}

1400/08/26 - 15:24 ·
masood

مررسی مرررسی مررسی ، حواسم هس {-11-}

1400/08/26 - 15:25 ·
yasi

خواهش{-a153-}

1400/08/26 - 15:26 ·