سکوت کن بگذار انسان ها تا انتهای قضاوت ا
شتباهشان نسبت به انچه هستی بروند
بگذار نیت های تو را اشتباه بگیرند
تنها نگاهشان کن بخند و عبور کن
مگر چه اهمیتی دارد درست شناخته شدن
در اذهان دیگران وقتی انها از درونت بی خبرند
چه فرقی میکند تو را فرشته خطاب کنند یا شیطان
2021/11/17 - 20:45
دیدگاه
ali-2

لایکی

1400/08/26 - 21:45 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/08/26 - 21:47 ·
ali-2

مچکرم

1400/08/26 - 21:49 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/08/26 - 21:52 ·
ali-2

خودت گلی
ممنون

1400/08/26 - 21:53 ·
-shamim

تشکر همچنین؟؟{-35-}

1400/08/26 - 21:56 ·
ali-2

مرسی بانو تشکر از لطف و محبتت

1400/08/26 - 22:06 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/08/26 - 22:09 ·