••«‌تو لیاقتِش رو داری که یه نفر با افتخار جوری بهت نگاه کنه که انگار همه یِ موفقیت زندگیش هستی»..


2021/11/17 - 23:36
پیوست عکس:
IMG_20210405_003810_561.jpg
IMG_20210405_003810_561.jpg · 1192x1200px, 139KB