رودخونه‌ها هرگز به عقب برنميگردن.
مثل رودخونه زندگى كن ،
گذشته رو فراموش كن و روى آينده‌ت تمركز كن ...
از یه جایی به بعد همه چیز آروم میشه
2021/11/18 - 17:52