‏وابستگی چیه بابا من قشنگ معتاد میشم به طرف. ینی وقتی ازش خبر ندارم مضطرب میشم خودمو میخارونم چرت میزنم بداخلاق میشم بی‌قراری میکنم تا بیاد
2021/11/18 - 22:52
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱-۱۱-۱۸-۱۳-۱۱-۴۰-۷۴۰_org.telegram.messenger.jpg
Screenshot_۲۰۲۱-۱۱-۱۸-۱۳-۱۱-۴۰-۷۴۰_org.telegram.messenger.jpg · 1080x2400px, 803KB